Felkoder från Net iD

För felkoder för Net iD hänvisar vi till vår leverantör SecMakers sida.