Net iD

Användarmanualer och administrationshjälp för Net iD klienten hittar du på
https://cve.trust.telia.com/TeliaElegNG under "Hur du administrerar din e-legitimation"

För utvecklardokumentation hänvisas till kundtjänst.