CA Certifikat för förlitandecertifikaten

Förlitandecertifikat (CA-certifikat) för test.

Telia Forlitande Test PP CA v3.crt
Certifikathash:
SHA1: {c2 74 d2 09 67 78 28 d8 80 33 d5 5c 4c d3 ea c0 d2 74 22 82}

Förlitandecertifikat (CA-certifikat) för produktion.

Telia Forlitande CA v3.crt
Certifikathash:
SHA1:{ef 06 45 65 9b 7a bb 48 d5 ab 65 75 66 c1 5b 66 0a e9 6c 59}